TuristarTV

PRO-E-BIKE projekt

Zadar postao pilot grad za korištenje električnih bicikala i skutera.

e-bikes

Zadar, kao pilot grad s ostalim pilot gradovima u Europi, kao i pilot projekti pomoći će u postizanju ciljeva i promociji korištenja električnih bicikala i skutera za prijevoz roba i stanovnika/putnika.
Projekt PRO-E-BIKE promovira električne bicikle i skutere (zajednički naziv “E– bicikli”), za dostavu roba i prijevoz putnika između privatnih i javnih tijela u europskim urbanim područjima. Glavne ciljne skupine su tvrtke za dostavu ili tvrtke koje dostavljaju svoje proizvode ili usluge (npr. brza hrana, zdravstvena zaštita i sl.) i javna administracija u pilot gradovima. Zadar će za tu svrhu postaviti i odgovarajući broj stanica za punjenje E-bicikala na svom području. Također gdje je to moguće postavit će se solarne stanice za punjenje.

Zadar Pro-e-bike

Zadar Pro-e-bike

Cilj projekta je zamjena vozila koja koriste konvencionalno gorivo unutar ciljnih skupina s E-biciklima, širenje tržišta E-bicikala i razvoj politika koje potiču šire korištenje E-bicikala u urbanom prometu.Inače, projekt traje od travnju 2013. do ožujka 2016. godine ukupne vrijednosti 1,3 milijuna eura. Konzorcij projekta sastoji se od 10 partnera iz 7 europskih zemalja a vodeći partner je Energetski institut Hrvoje Požar.

Zadar Pro-e-bike

Zadar Pro-e-bike

Projekt je usmjeren prema zamjeni postojećih motornih vozila, posebice skutera, pri uslugama dostave robe i tereta u urbanim sredinama. Uvođenjem električnih bicikala u službe za dostavu želi se povećati brzina dostave u gradskim jezgrama, smanjiti troškove dostave, smanjiti doprinos dostavne djelatnosti gužvi u prometu, uštediti energija, smanjiti buka i onečišćenje ispušnim plinovima, ali i stvoriti niša za nove tržišne prilike.

Prema tome, kako i sam slogan kampanje kaže: “Get on bike and e-drive with us for clean air!“

Zadar Pro-e-bike

Zadar Pro-e-bike

Comments

comments