TuristarTV

Canon

Snimamo samo s Canon fotoaparatima!
Snimamo samo s Canon fotoaparatima!

Dhar media, agencija za promidžbu i odnose s javnošću i TouristarTV ove su godine krenuli u drugu sezonu sa projektom Discover Croatia.